Friday, 22 February 2013

Im working on a new webpage, it will be published on www.hannanielsen.com soon, feel free to have a litle preview on the link below!

Jag jobbar med en ny hemsida för mitt nystartade företag, den kommer att visas på www.hannanielsen.com när den är klar.

Kika gärna in på http://hannanielse3.wix.com/hanna så länge!

No comments:

Post a Comment